• 从乐山大佛到峨眉山 出现一幅奇幻仙境 2019-08-22
 • 新加坡航空将开通 全球最长商业航线 2019-08-02
 • 看看这些政协委员说了哪些亮点? 2019-08-01
 • 候选企业:湖北省交通投资集团有限公司 2019-07-13
 • 夏天保护心脑血管办好四件事 2019-06-12
 • 他们是中国军人,他们2个月排除380万平方米雷场 2019-06-11
 • 数字中国建设进入高峰期 2019-06-11
 • 为藏药材可持续发展垦出“良田沃土” 2019-06-04
 • 回复@老老保老张工:像铁环到一边去!咱真的没兴趣理你这种搞不清局部和整体是啥关系的老蚕。 2019-06-01
 • 援建进行时:尕秀村“变形记” 2019-05-30
 • 真正的皇家御用:清代皇帝为何偏爱这种瓷器(图) 2019-05-17
 • 人民网评:涉及群众利益的事,必须“马上就办” 2019-04-29
 • 手机掉美国海底 竟然失而复得 2019-04-29
 • 银联商务“银杏大数据”获“金融大数据创新应用优秀成果奖” 2019-04-25
 • 台湾今年“水电双缺” 蔡当局必须面对真相 2019-04-25
 • 中大奖后12件事不能做:十善业道经

  《十善业道经》中文版本为唐朝实叉难陀翻译,北宋施护所译《佛为娑伽罗龙王所说大乘经》为同经异译,本经出自西晋月氏国三藏竺法护译《佛说海龙王经》,为其第十一品《十德六度》,是释迦牟尼佛在娑竭罗(意为:咸水海)龙宫,为龙王所宣说的经典...[详情]

  十善业道经注音

  [十善业道经] 发表时间:2015-01-19 作者:未知 [投稿] 放大字体 正常 缩小 关闭 电子版
  \

  (如发现注音有错误,请您联系我们,便于我们及时纠正,QQ:1300659095。感恩

  最新双色球球开奖结果 www.v9102.com
  shì

  wén


  shí
  ,
  ,

  zài
  suō
  jié
  luó
  lóng
  gōng
  ,
  ,


  qiān


  qiū
  zhòng
  ,
  ,
  sān
  wàn
  èr
  qiān


  。
  。
  ěr
  shí
  shì
  zūn
  gào
  lóng
  wáng
  yán


  qiè
  zhòng
  shēng
  ,
  ,
  xīn
  xiǎng


  ,
  ,
  zào  ,
  ,
  yóu
  shì

  yǒu
  zhū

  lún
  zhuǎn
  。
  。
  lóng
  wáng
  ,
  ,

  jiàn

  huì


  hǎi
  zhōng
  ,
  ,
  xíng

  zhǒng
  lèi

  bié  shì

  qiè
  ,
  ,


  yóu
  xīn
  zào
  shàn

  shàn
  shēn

  、
  、


  、
  、


  suǒ
  zhì
  。
  。
  ér
  xīn
  jiàn

  ,
  ,
  dàn
  shì

  wàng
  zhū  ,
  ,

  jìng

  zhǔ  suǒ
  。
  。
  suī

  suí

  suǒ
  xiàn

  tóng
  ,
  ,
  ér
  shí

  zhōng

  yǒu
  zuò
  zhě
  ,
  ,


  qiè

  jiē  ,
  ,

  xìng

  huàn
  。
  。
  zhì
  zhě
  zhī

  ,
  ,
  yīng
  xiū
  shàn

  ,
  ,

  shì
  suǒ
  shēng
  yùn
  、
  、
  chù
  、
  、
  jiè
  děng
  ,
  ,
  jiē

  duān
  zhèng
  ,
  ,
  jiàn
  zhě

  yàn
  。
  。

  lóng
  wáng
  ,
  ,

  guān

  shēn
  ,
  ,
  cóng
  bǎi
  qiān

  亿


  suǒ
  shēng
  ,
  ,
  zhū
  xiàng
  zhuāng
  yán
  ,
  ,
  guāng
  míng
  xiǎn
  yào
  ,
  ,

  zhū

  zhòng
  ,
  ,
  shè

  liàng

  亿

  zài
  fàn
  wáng
  ,
  ,  xiàn
  。
  。

  yǒu
  zhān
  yǎng

  lái
  shēn
  zhě
  ,
  ,  xuàn
  。
  。

  yòu
  guān

  zhū  ,
  ,
  miào

  yán
  jìng
  ,
  ,

  qiè
  jiē
  yóu
  xiū

  shàn  ér
  shēng
  。
  。
  yòu
  zhū
  tiān
  lóng


  zhòng
  děng
  ,
  ,

  wēi
  shì
  zhě
  ,
  ,

  yīn
  shàn  suǒ
  shēng
  。
  。
  jīn

  hǎi
  zhōng
  suǒ
  yǒu
  zhòng
  shēng
  ,
  ,
  xíng  ,
  ,
  huò

  huò
  xiǎo
  ,
  ,
  jiē
  yóu

  xīn
  zhǒng
  zhǒng
  xiǎng
  niàn
  ,
  ,
  zuò
  shēn
  、
  、

  、
  、

  zhū

  shàn

  ,
  ,
  shì

  suí  shòu
  bào
  。
  。

  jīn
  dāng
  yīng

  shì
  xiū
  xué
  ,
  ,

  lìng
  zhòng
  shēng
  liǎo

  yīn
  guǒ
  ,
  ,
  xiū

  shàn

  。
  。

  dāng


  zhèng
  jiàn

  dòng
  ,
  ,


  duò
  zài
  duàn
  cháng
  jiàn
  zhōng
  。
  。

  zhū

  tián
  ,
  ,
  huān

  jìng
  yàng
  。
  。
  shì


  děng


  rén
  tiān
  zūn
  jìng
  gòng
  yàng
  。
  。

  lóng
  wáng
  ,
  ,
  dāng
  zhī


  yǒu


  ,
  ,
  néng
  duàn

  qiè
  zhū
  è
  dào

  。
  。

  děng
  wéi

  wèi

  zhòu

  cháng
  niàn

  wéi
  guān
  chá
  shàn

  ,
  ,
  lìng
  zhū
  shàn

  niàn
  niàn
  zēng
  zhǎng
  ,
  ,

  róng
  háo
  fēn

  shàn
  jiàn

  。
  。
  shì

  néng
  lìng
  zhū
  è
  yǒng
  duàn
  ,
  ,
  shàn

  yuán
  mǎn
  ,
  ,
  cháng

  qīn
  jìn
  zhū

  shèng
  zhòng
  。
  。
  yán
  shàn

  zhě

  wèi
  rén
  tiān
  shēn
  、
  、
  shēng
  wén


  、
  、

  jué


  、
  、

  shàng


  ,
  ,
  jiē  ,
  ,

  wéi
  gēn
  běn
  ,
  ,
  ér

  chéng
  jiù
  ,
  ,

  míng
  shàn

  。
  。  shì
  shí
  shàn

  dào
  。
  。

  děng
  wéi
  shí
  wèi
  néng
  yǒng

  shā
  shēng
  、
  、
  tōu
  dào
  、
  、
  xié
  xíng
  、
  、
  wàng

  、
  、
  liǎng
  shé
  、
  、
  è
  kǒu
  、
  、


  、
  、
  tān

  、
  、
  chēn
  huì
  、
  、
  xié
  jiàn
  。
  。
  lóng
  wáng
  ,
  ,
  ruò

  shā
  shēng
  ,
  ,


  chéng
  jiù
  shí

  nǎo

  。
  。

  děng
  wéi
  shí

  、
  、

  zhū
  zhòng
  shēng

  shī

  wèi
  èr
  、
  、
  cháng

  zhòng
  shēng  xīn
  sān
  、
  、
  yǒng
  duàn

  qiè
  chēn
  huì  、
  、
  shēn
  cháng

  bìng

  、
  、
  shòu
  寿
  mìng
  cháng
  yuǎn
  liù
  、
  、
  héng
  wéi
  fēi
  rén
  zhī
  suǒ
  shǒu


  、
  、
  cháng

  è
  mèng
  qǐn
  jiào
  kuài


  、
  、
  miè
  chú
  yuàn
  jié
  zhòng
  yuàn

  jiě
  jiǔ
  、
  、

  è
  dào

  shí
  、
  、
  mìng
  zhōng
  shēng
  tiān
  。
  。
  shì
  wéi
  shí
  。
  。
  ruò
  néng
  huí
  xiàng
  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  zhě
  ,
  ,
  hòu
  chéng

  shí
  ,
  ,


  suí
  xīn

  zài
  shòu
  寿
  mìng
  。
  。  lóng
  wáng
  ,
  ,
  ruò

  tōu
  dào
  ,
  ,


  shí
  zhǒng

  bǎo
  xìn

  。
  。

  děng
  wéi
  shí

  、
  、

  cái
  yíng

  ,
  ,
  wáng
  zéi
  shuǐ
  huǒ

  fēi
  ài


  néng
  sàn
  miè
  èr
  、
  、
  duō
  rén
  ài
  niàn
  sān
  、
  、
  rén
  、
  、
  shí
  fāng
  zàn
  měi

  、
  、

  yōu
  sǔn
  hài
  liù
  、
  、
  shàn
  míng
  liú


  、
  、
  chǔ
  zhòng

  wèi

  、
  、
  cái
  mìng


  ān

  ,
  ,
  biàn
  cái  quē
  jiǔ
  、
  、
  cháng
  huái
  怀
  shī

  shí
  、
  、
  mìng
  zhōng
  shēng
  tiān
  。
  。
  shì
  wéi
  shí
  。
  。
  ruò
  néng
  huí
  xiàng
  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  zhě
  ,
  ,
  hòu
  chéng

  shí
  ,
  ,

  zhèng
  qīng
  jìng  zhì
  。
  。  lóng
  wáng
  ,
  ,
  ruò

  xié
  xíng
  ,
  ,  zhòng
  zhì
  suǒ
  zàn

  。
  。

  děng
  wéi


  、
  、
  zhū
  gēn
  tiáo
  shùn
  èr
  、
  、
  yǒng

  xuān
  diào
  sān
  、
  、
  shì
  suǒ
  chēng
  tàn

  、
  、


  néng
  qīn
  。
  。
  shì
  wéi

  。
  。
  ruò
  néng
  huí
  xiàng
  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  zhě
  ,
  ,
  hòu
  chéng

  shí
  ,
  ,


  zhàng

  yǐn

  zàng
  xiàng
  。
  。  lóng
  wáng
  ,
  ,
  ruò

  wàng

  ,
  ,  zhǒng
  tiān
  suǒ
  zàn

  。
  。

  děng
  wéi


  、
  、
  kǒu
  cháng
  qīng
  jìng
  ,
  ,
  yōu

  huā
  xiāng
  èr
  、
  、
  wéi
  zhū
  shì
  jiān
  zhī
  suǒ
  xìn

  sān
  、
  、

  yán
  chéng
  zhèng
  ,
  ,
  rén
  tiān
  jìng
  ài

  、
  、
  cháng

  ài

  ān
  wèi
  zhòng
  shēng

  、
  、

  shèng


  ,
  ,
  sān

  qīng
  jìng
  liù
  、
  、
  yán


  shī
  ,
  ,
  xīn
  cháng
  huān


  、
  、

  yán
  zūn
  zhòng
  ,
  ,
  rén
  tiān
  fèng
  xíng

  、
  、
  zhì
  huì
  shū
  shèng
  ,
  ,

  néng
  zhì

  。
  。
  shì
  wéi

  。
  。
  ruò
  néng
  huí
  xiàng
  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  zhě
  ,
  ,
  hòu
  chéng

  shí
  ,
  ,  lái
  zhēn
  shí

  。
  。  lóng
  wáng
  ,
  ,
  ruò

  liǎng
  shé
  ,
  ,  zhǒng


  huài

  。
  。

  děng
  wéi


  、
  、


  huài
  shēn
  ,
  ,

  néng
  hài

  èr
  、
  、


  huài
  juàn
  shǔ
  ,
  ,

  néng


  sān
  、
  、


  huài
  xìn
  ,
  ,
  shùn
  běn  、
  、


  huài

  xíng
  ,
  ,
  suǒ
  xiū
  jiān  、
  、


  huài
  shàn
  zhī
  shí
  ,
  ,

  kuáng
  huò

  。
  。
  shì
  wéi

  。
  。
  ruò
  néng
  huí
  xiàng
  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  zhě
  ,
  ,
  hòu
  chéng

  shí
  ,
  ,

  zhèng
  juàn
  shǔ
  ,
  ,
  zhū

  wài
  dào

  néng

  huài
  。
  。  lóng
  wáng
  ,
  ,
  ruò

  è
  kǒu
  ,
  ,


  chéng
  jiù

  zhǒng
  jìng

  。
  。

  děng
  wéi


  、
  、
  yán

  guāi

  èr
  、
  、
  yán
  jiē


  sān
  、
  、
  yán
  、
  、
  yán

  měi
  miào

  、
  、
  yán

  chéng
  lǐng
  liù
  、
  、
  yán

  xìn
  yòng

  、
  、
  yán
  、
  、
  yán
  jìn
  ài
  yào
  。
  。
  shì
  wéi

  。
  。
  ruò
  néng
  huí
  xiàng
  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  zhě
  ,
  ,
  hòu
  chéng

  shí
  ,
  ,  lái
  fàn
  yīn
  shēng
  xiàng
  。
  。  lóng
  wáng
  ,
  ,
  ruò  ,
  ,


  chéng
  jiù
  sān
  zhǒng
  jué
  dìng
  。
  。

  děng
  wéi
  sān

  、
  、
  dìng
  wéi
  zhì
  rén
  suǒ
  ài
  èr
  、
  、
  dìng
  néng

  zhì

  shí

  wèn
  sān
  、
  、
  dìng

  rén
  tiān
  wēi

  zuì
  shèng
  ,
  ,

  yǒu

  wàng
  。
  。
  shì
  wéi
  sān
  。
  。
  ruò
  néng
  huí
  xiàng
  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  zhě
  ,
  ,
  hòu
  chéng

  shí
  ,
  ,


  lái
  zhū
  suǒ
  shòu

  ,
  ,
  jiē

  táng
  juān
  。
  。  lóng
  wáng
  ,
  ,
  ruò

  tān

  ,
  ,


  chéng
  jiù

  zhǒng

  zài
  。
  。

  děng
  wéi


  、
  、
  sān


  zài
  ,
  ,
  zhū
  gēn  èr
  、
  、
  cái


  zài
  ,
  ,

  qiè
  yuàn
  zéi

  néng
  duó

  sān
  、
  、  zài
  ,
  ,
  suí
  xīn
  suǒ


  jiē
  bèi


  、
  、
  wáng
  wèi

  zài
  ,
  ,
  zhēn

  miào

  jiē
  fèng
  xiàn


  、
  、
  suǒ
  huò
  zhī

  ,
  ,
  guò
  běn
  suǒ
  qiú
  bǎi
  bèi
  shū
  shèng
  ,
  ,
  yóu


  shí
  ,
  ,

  qiān


  。
  。
  shì
  wéi

  。
  。
  ruò
  néng
  huí
  xiàng
  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  zhě
  ,
  ,
  hòu
  chéng

  shí
  ,
  ,
  sān
  jiè

  zūn
  ,
  ,
  jiē
  gòng
  jìng
  yàng
  。
  。  lóng
  wáng
  ,
  ,
  ruò

  chēn
  huì
  ,
  ,  zhǒng

  yuè
  xīn

  。
  。

  děng
  wéi


  、
  、

  sǔn
  nǎo
  xīn
  èr
  、
  、

  chēn
  huì
  xīn
  sān
  、
  、

  zhèng
  sòng
  xīn

  、
  、
  róu

  zhì
  zhí
  xīn

  、
  、

  shèng
  zhě

  xīn
  liù
  、
  、
  cháng
  zuò


  ,
  ,
  ān
  zhòng
  shēng
  xīn

  、
  、
  shēn
  xiàng
  duān
  yán
  ,
  ,
  zhòng
  gòng
  zūn
  jìng

  、
  、


  rěn

  ,
  ,

  shēng
  fàn
  shì
  。
  。
  shì
  wéi

  。
  。
  ruò
  néng
  huí
  xiàng
  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  zhě
  ,
  ,
  hòu
  chéng

  shí
  ,
  ,


  ài
  xīn
  ,
  ,
  guān
  zhě

  yàn
  。
  。  lóng
  wáng
  ,
  ,
  ruò

  xié
  jiàn
  ,
  ,


  chéng
  jiù
  shí
  gōng


  。
  。

  děng
  wéi
  shí

  、
  、

  zhēn
  shàn


  ,
  ,
  zhēn
  shàn
  děng

  èr
  、
  、
  shēn
  xìn
  yīn
  guǒ
  ,
  ,
  níng
  yǔn
  shēn
  mìng
  ,
  ,
  zhōng

  zuò
  è
  sān
  、
  、
  wéi
  guī


  ,
  ,
  fēi

  tiān
  děng

  、
  、
  zhí
  xīn
  zhèng
  jiàn
  ,
  ,
  yǒng


  qiè

  xiōng

  wǎng

  、
  、
  cháng
  shēng
  rén
  tiān
  ,
  ,

  gēng
  è
  dào
  liù
  、
  、

  liàng

  huì
  ,
  ,
  zhuǎn
  zhuǎn
  zēng
  shèng

  、
  、
  yǒng

  xié
  dào
  ,
  ,
  xíng

  shèng
  dào

  、
  、


  shēn
  jiàn
  ,
  ,
  shě
  zhū
  è

  jiǔ
  、
  、
  zhù

  ài
  jiàn
  shí
  、
  、

  duò
  zhū
  nàn
  。
  。
  shì
  wéi
  shí
  。
  。
  ruò
  néng
  huí
  xiàng
  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  zhě
  ,
  ,
  hòu
  chéng

  shí
  ,
  ,

  zhèng

  qiè


  ,
  ,
  chéng
  jiù

  zài
  shén
  tōng
  。
  。

  ěr
  shí
  ,
  ,
  shì
  zūn

  gào
  lóng
  wáng
  yán

  ruò
  yǒu
  shàn

  ,
  ,

  xiū
  dào
  shí
  ,
  ,
  néng

  shā
  hài
  ,
  ,
  ér
  xíng
  shī

  ,
  ,
  cháng

  cái
  bǎo
  ,
  ,

  néng
  qīn
  duó
  ,
  ,
  cháng
  shòu
  寿

  yāo
  ,
  ,

  wéi

  qiè
  yuàn
  zéi
  sǔn
  hài
  。
  。
  ,
  ,
  ér
  xíng
  shī

  ,
  ,
  cháng

  cái
  bǎo
  ,
  ,

  néng
  qīn
  duó
  ,
  ,
  zuì
  shèng


  ,
  ,

  néng
  bèi

  zhū


  zàng
  。
  。

  fēi
  fàn
  xíng
  ,
  ,
  ér
  xíng
  shī

  ,
  ,
  cháng

  cái
  bǎo
  ,
  ,

  néng
  qīn
  duó
  ,
  ,

  jiā
  zhí
  shùn
  ,
  ,
  ,
  ,

  yǒu
  néng


  xīn
  shì
  zhě
  。
  。


  kuáng

  ,
  ,
  ér
  xíng
  shī

  ,
  ,
  cháng

  cái
  bǎo
  ,
  ,

  néng
  qīn
  duó
  ,
  ,

  zhòng
  huǐ
  bàng
  ,
  ,
  shè
  chí
  zhèng

  ,
  ,


  shì
  yuàn
  ,
  ,
  suǒ
  zuò

  guǒ
  。
  。


  jiàn

  ,
  ,
  ér
  xíng
  shī

  ,
  ,
  cháng

  cái
  bǎo
  ,
  ,

  néng
  qīn
  duó
  ,
  ,
  juàn
  shǔ


  ,
  ,
  tóng

  zhì
  yào
  ,
  ,
  héng

  guāi
  zhèng
  。
  。


  è

  ,
  ,
  ér
  xíng
  shī

  ,
  ,
  cháng

  cái
  bǎo
  ,
  ,

  néng
  qīn
  duó
  ,
  ,

  qiè
  zhòng
  huì
  ,
  ,
  huān

  guī

  ,
  ,
  yán
  jiē
  xìn
  shòu
  ,
  ,

  wéi

  zhě
  。
  。
  ,
  ,
  ér
  xíng
  shī

  ,
  ,
  cháng

  cái
  bǎo
  ,
  ,

  néng
  qīn
  duó
  ,
  ,
  yán


  shè
  ,
  ,
  rén
  jiē
  jìng
  shòu
  ,
  ,
  néng
  shàn
  fāng
  biàn
  便
  ,
  ,
  duàn
  zhū

  huò
  。
  。

  tān
  qiú
  xīn
  ,
  ,
  ér
  xíng
  shī

  ,
  ,
  cháng

  cái
  bǎo
  ,
  ,

  néng
  qīn
  duó
  ,
  ,

  qiè
  suǒ
  yǒu
  ,
  ,


  huì
  shě
  ,
  ,
  xìn
  jiě
  jiān

  ,
  ,


  wēi

  。
  。

  fèn
  忿

  xīn
  ,
  ,
  ér
  xíng
  shī

  ,
  ,
  cháng

  cái
  bǎo
  ,
  ,

  néng
  qīn
  duó
  ,
  ,


  chéng
  jiù
  ,
  ,

  ài
  xīn
  zhì
  ,
  ,
  zhū
  gēn
  yán
  hǎo
  ,
  ,
  jiàn
  jiē
  jìng
  ài
  。
  。

  xié
  dǎo
  xīn
  ,
  ,
  ér
  xíng
  shī

  ,
  ,
  cháng

  cái
  bǎo
  ,
  ,

  néng
  qīn
  duó
  ,
  ,
  héng
  shēng
  zhèng
  jiàn
  jìng
  xìn
  zhī
  jiā
  ,
  ,
  jiàn

  wén

  ,
  ,
  gòng
  yàng
  zhòng
  sēng
  ,
  ,
  cháng

  wàng
  shī  xīn
  。
  。
  shì
  wéi

  shì
  xiū


  dào
  shí
  ,
  ,
  xíng
  shí
  shàn

  ,
  ,

  shī
  zhuāng
  yán
  ,
  ,
  suǒ
  huò  shì
  。
  。

  lóng
  wáng
  ,
  ,

  yào
  yán
  zhī

  xíng
  shí
  shàn
  dào
  ,
  ,

  jiè
  zhuāng
  yán

  ,
  ,
  néng
  shēng

  qiè
  ,
  ,
  mǎn


  yuàn
  。
  。
  rěn

  zhuāng
  yán

  ,
  ,


  yuán
  yīn
  ,
  ,

  zhòng
  xiàng
  hǎo
  。
  。
  jīng
  jìn
  zhuāng
  yán

  ,
  ,
  néng


  yuàn
  ,
  ,  zàng
  。
  。
  dìng
  zhuāng
  yán

  ,
  ,
  néng
  shēng
  niàn
  、
  、
  huì
  、
  、
  cán
  kuì
  、
  、
  qīng
  ān
  。
  。
  huì
  zhuāng
  yán

  ,
  ,
  néng
  duàn

  qiè
  fēn
  bié
  wàng
  jiàn
  。
  。


  zhuāng
  yán

  ,
  ,

  zhū
  zhòng
  shēng
  ,
  ,


  nǎo
  hài
  。
  。
  bēi
  zhuāng
  yán

  ,
  ,
  mǐn
  zhū
  zhòng
  shēng
  ,
  ,
  cháng

  yàn
  shě
  。
  。

  zhuāng
  yán

  ,
  ,
  jiàn
  xiū
  shàn
  zhě
  ,
  ,
  xīn

  xián

  。
  。
  shě
  zhuāng
  yán

  ,
  ,

  shùn
  wéi
  jìng
  ,
  ,

  ài
  huì
  xīn
  。
  。

  shè
  zhuāng
  yán

  ,
  ,
  cháng
  qín
  shè
  huà

  qiè
  zhòng
  shēng
  。
  。
  niàn
  chù
  zhuāng
  yán

  ,
  ,
  shàn
  néng
  xiū


  niàn
  chù
  guān
  。
  。
  zhèng
  qín
  zhuāng
  yán

  ,
  ,

  néng
  duàn
  chú

  qiè

  shàn

  ,
  ,
  chéng

  qiè
  shàn

  。
  。
  shén

  zhuāng
  yán

  ,
  ,
  héng
  lìng
  shēn
  xīn
  qīng
  ān
  kuài

  。
  。

  gēn
  zhuāng
  yán

  ,
  ,
  shēn
  xìn
  jiān

  ,
  ,
  jīng
  qín
  fěi
  xiè
  ,
  ,
  cháng


  wàng
  ,
  ,

  rán
  tiáo
  shùn
  ,
  ,
  duàn
  zhū
  fán
  nǎo
  。
  。

  zhuāng
  yán

  ,
  ,
  zhòng
  yuàn
  jìn
  miè
  ,
  ,

  néng
  huài
  zhě
  。
  。
  jué
  zhī
  zhuāng
  yán

  ,
  ,
  cháng
  shàn
  jué


  qiè
  zhū

  。
  。
  zhèng
  dào
  zhuāng
  yán

  ,
  ,

  zhèng
  zhì
  huì
  cháng
  xiàn
  zài
  qián
  。
  。
  zhǐ
  zhuāng
  yán

  ,
  ,

  néng

  chú

  qiè
  jié
  shǐ
  使
  。
  。
  guān
  zhuāng
  yán

  ,
  ,
  néng

  shí
  zhī
  zhū


  xìng
  。
  。
  fāng
  biàn
  便
  zhuāng
  yán

  ,
  ,


  chéng
  mǎn
  ,
  ,
  wéi

  wéi

  。
  。

  lóng
  wáng
  ,
  ,
  dāng
  zhī

  shí
  shàn

  ,
  ,
  nǎi
  zhì
  néng
  lìng
  shí

  、
  、

  wèi
  、
  、
  shí


  gòng
  ,
  ,

  qiè


  ,
  ,
  jiē

  yuán
  mǎn
  ,
  ,
  shì


  děng
  yīng
  qín
  xiū
  xué
  。
  。
  lóng
  wáng
  ,
  ,  qiè
  chéng


  luò
  ,
  ,
  jiē  ér

  ān
  zhù
  ,
  ,

  qiè
  yào
  cǎo
  huì

  cóng
  lín
  ,
  ,

  jiē


  ér

  shēng
  cháng
  。
  。

  shí
  shàn
  dào
  ,
  ,  shì
  。
  。

  qiè
  rén
  tiān
  ,
  ,

  zhī
  ér

  ,
  ,

  qiè
  shēng
  wén
  ,
  ,

  jué


  、
  、
  zhū


  xíng
  ,
  ,

  qiè


  ,
  ,
  xián
  gòng


  shí
  shàn


  ér

  chéng
  jiù
  ,
  ,
  ruò

  shí
  shàn

  ,
  ,

  xīu
  xing
  zhèng
  guǒ
  ,
  ,


  kōng
  zhōng
  jiàn
  lóu

  huò
  zhòng
  dào
  zi
  ,
  ,

  chéng
  jiù
  shēng
  zhǎng
  ,
  ,

  yǒu
  shì
  chù
  。
  。

  shuō

  jīng

  ,
  ,
  suō
  jié
  luó
  lóng
  wáng

  zhū

  zhòng
  ,
  ,

  qiè
  shì
  jiān
  tiān
  、
  、
  rén
  、
  、
  ā
  xiū
  luó
  děng
  ,
  ,
  jiē

  huān

  ,
  ,
  xìn
  shòu
  fèng
  xíng
  。
  。

  精彩推荐
 • 从乐山大佛到峨眉山 出现一幅奇幻仙境 2019-08-22
 • 新加坡航空将开通 全球最长商业航线 2019-08-02
 • 看看这些政协委员说了哪些亮点? 2019-08-01
 • 候选企业:湖北省交通投资集团有限公司 2019-07-13
 • 夏天保护心脑血管办好四件事 2019-06-12
 • 他们是中国军人,他们2个月排除380万平方米雷场 2019-06-11
 • 数字中国建设进入高峰期 2019-06-11
 • 为藏药材可持续发展垦出“良田沃土” 2019-06-04
 • 回复@老老保老张工:像铁环到一边去!咱真的没兴趣理你这种搞不清局部和整体是啥关系的老蚕。 2019-06-01
 • 援建进行时:尕秀村“变形记” 2019-05-30
 • 真正的皇家御用:清代皇帝为何偏爱这种瓷器(图) 2019-05-17
 • 人民网评:涉及群众利益的事,必须“马上就办” 2019-04-29
 • 手机掉美国海底 竟然失而复得 2019-04-29
 • 银联商务“银杏大数据”获“金融大数据创新应用优秀成果奖” 2019-04-25
 • 台湾今年“水电双缺” 蔡当局必须面对真相 2019-04-25
 • 快三大小单双走势规律 腾讯分分彩波动值万位 现金棋牌 安徽省15选5开走势图 排列五一定牛走势 3d试机号开奖号走势图 浙江快12怎么看走势图 浙江风采网3d走势图z 平码三中三公开资料 二手海王捕鱼主机 河北福彩排五开奖结果 刘伯温开奖王中王四肖中特 1000炮金蟾捕鱼打鱼机 山东11选5最精准的计划 168kai极速时时彩走势图 三昇体育真假